SEO (Hakukoneoptimointi)


Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla verkkosivun tai verkkosivuston löydettävyyttä parannetaan hakukoneiden tuloksissa (esimerkiksi Googlessa). Tarjoamme optimointikäyttöön SEO -työkalua, jolla käyttäjät voivat itse optimoida sivuston löydettävyyttä paremmaksi.

SEO -Hakukoneoptimointi-työkalu aktivoidaan sivustolle palveluntarjoajan kautta. SEO-työkalun aktivoimisen yhteydessä sivustolle tehdään myös tekniset optimointitoimenpiteet. SEO-työkalun käyttäjälle jäävät toiminnot löytyvät sivuhallinnasta, johon kytketään uusi välilehti (SEO).


Sivun hakukoneoptimointi 

Sivuhallinan SEO-välilehdellä käyttäjät voivat vaikuttaa kuvaaviin sisältöihin, mitkä omalta osaltaan vaikuttavat hakukonelöydettävyyteen. 


Otsikko:
Sivujen otsikot ovat oleellisin ja tärkein hakukoneoptimoinnin työvaihe. Jokaiselle sivulle voidaan määrittää omat otsikkotunnisteet, jotka näkyvät internet-selaimen "sinisessä" yläpalkissa ja hakutuloksien otsikoissa. Nämä sanat auttavat hakukoneita ymmärtämään paremmin yksittäisten sivujen sisällöt, mikä parantaa samalla koko sivuston hakukonelöydettävyyttä. Otsikkosanat saattavat myös nostaa yksittäisen sivun hakutuloksissa korkeammalle, mikäli otsikkosanat ovat sisältönsä puolesta sivuun verrattavia ja suosittuja hakusanoja.

Esimerkkikuva miten otsikkosanat ilmestyvät sivuilla.

Huomioithan, että otsikko voi myös olla kyseisen sivun tiedote tai mainoslause.

Kuvaus:
Sivun kuvaus (description) ilmenee hakutuloksien yhteydessä otsikon alapuolella. Kenttään on suositeltava kirjoittaa lyhyt mutta ytimekäs kuvaus sivun sisällöstä. Kuvaus vaikuttaa sivun löytymiseen hakutuloksissa, joten sanavalinnat tulisi pohtia huolella. Sivun kuvausta voidaan pitää sivuston omana mainoksena hakutuloksissa.

Esimerkki selite

Avainsanat: Avainsanoihin voidaan määritellä sanoja, jotka kuvaavat hyvin sivun sisältöä. Avainsanat eivät tule näkyviin kuten otsikot, vaan ovat sanoja hakukoneille. Avainsanat yhdessä otsikoiden kanssa saattavat parantaa huomattavasti löydettävyyttä.

Hakukonesivukartta: Tekninen optimointivaihe sisältää sivukartan indeksoimisen hakukoneelle. Jos indeksointi on suoritettu, niin kohdan status on aktivoitu. 

Robots.txt: Tekninen optimointi sisältää vaiheen, jossa hakukoneet asetetaan löytämään haluttu sivu ja päivittämään tietonsa ajoittain automaattisesti. Jos toiminnot on jo suoritettu, niin kohdan status on aktivoitu.