Uusi äänestys

Uuden äänestyksen lisääminen verkkosivustolle aloitetaan valitsemalla Uusi äänestys -painike. Sivulle aukeaa Äänestyksen tiedot -lomake, johon täytetään äänestystä koskevat tiedot.

Uuden äänestyksen toiminnot ovat seuraavat:

Kysymys.
Äänestettävää aihetta koskeva kysymys, johon äänestäjät vastaavat.

Kuvaus. Kysymyksen tarkempi kuvaus.

Julkaise. Kun äänestys halutaan julkaista, valitaan Kyllä. Jos äänestys halutaan luoda valmiiksi, mutta sitä ei haluta heti julkaista, valitaan Ei.

Julkaisuaika. Äänestyksen julkaisuajankohta voidaan ajastaa kirjoittamalla haluttu päivämäärä.

Piilotusaika. Äänestys voidaan ajastaa poistumaan näkyvistä kirjoittamalla haluttu päivämäärä.

Äänestys sallittu. Kun äänestys halutaan sallia, valitaan Kyllä. Jos äänestystä ei haluta vielä aloittaa, valitaan Ei.

Äänestys päättyy. Kirjoitetaan päivämäärä, jolloin äänestyksen on määrä päättyä. Tieto näkyy verkkosivustolla.

Vaihtoehdot. Kohdassa määritellään kysymykseen mahdollisesti liittyvät vastausvaihtoehdot. Uusi vaihtoehto lisätään valitsemalla Lisää vaihtoehto -painike.

Useampi valinta. Jos kysymykselle annetaan eri vastausvaihtoehtoja, Useampi valinta -kohdassa määritetään voiko vastaaja valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. Jos vastaajan halutaan valitsevan vain yksi vaihtoehto, valitaan Ei. Jos vastaaja saa valita vaihtoehdoista useampia, valitaan Kyllä.

Valintoja vähintään. Kohdassa määritellään kuinka monta vastausvaihtoehtoa vastaajan on vähintään valittava.

Valintoja enintään. Kohdassa määritellään kuinka monta vastausvaihtoehtoa vastaaja voi enintään valita.

Näytä tulokset. Jos äänestyksen tulos halutaan näyttää vastaajalle, valitaan Kyllä, vastaajalle. Jos äänestyksen tulos halutaan julkaista verkkosivustolla, valitaan Kyllä, kaikille. Jos äänestyksen tulosta ei haluta julkaista, valitaan Ei.

Julkaise tulokset. Kenttä aktivoituu, kun kohdassa Näytä tulokset valitaan Kyllä (ks. edellä). Kohtaan kirjoitetaan päivämäärä (muodossa pv.kk.vvvv), jolloin tulokset halutaan julkaista. Päivämäärän voi määritellä myös klikkaamalla hiirellä kentän päällä, jolloin avautuu päivämääräpoiminto-ikkuna.

Tallenna. Kun lomake on täytetty, paina Tallenna.