Merkinnän muokkaaminen ja poistaminen

Merkinnän muokkaaminen

Aiemmin tehtyä merkintää pääsee muokkaamaan Muokkaa-toiminnolla. Muokkauksessa on käytössä samat toiminnot kuin uuden merkinnän kirjoittamisessakin (kts. Merkinnän lisääminen).

Merkinnän poistaminen

Merkintä poistetaan Poista-painikkeella.