Lomakkeen muokkaaminen

Kaikki järjestelmään tallennetut lomakkeet näkyvät listattuna Lomaketyökalu-osion aloitussivulla. Lomakkeita voidaan muokata valitsemalla haluttu lomake. Sivulle avautuvat lomakkeen tiedot, Elementit- ja Elementin tiedot -ikkunat sekä Esikatselu.

Lomakkeen tiedot

Kun lomakkeen tietoja tai asetuksia halutaan muuttaa, valitaan Muokkaa. Sivulle avautuvat Lomakkeen ominaisuudet -ikkuna sekä Perustiedot- ja Asetukset-välilehdet (ks. toiminnot kohdasta Uusi lomake).  Kun halutut muutokset on tehty, valitaan Tallenna. Jos lomake halutaan poistaa kokonaan, valitaan Poista.

Elementit

Elementit-kohdassa määritellään lomakkeen sisältö eli täytettävät kohdat. Jos olemassa olevia elementtejä ei vielä ole, valitaan Uusi elementti. Sivulle avautuu Elementin ominaisuudet -ikkuna, jossa määritellään elementin tyyppi, kuvaus ja muoto. Toiminnot ovat seuraavat:

Tyyppi. Valitaan haluttu lomakkeen elementti. Elementit ovat ns. osioita, joista lomake muodostuu. Jos lomakkeessa halutaan kysyä esimerkiksi vastaajan nimeä, elementin tyypiksi voidaan valita Teksti, yksirivinen. Tallentamisen jälkeen tyyppiä ei voida enää muuttaa. Vaihtoehtona on lisätä kokonaan uusi elementti ja poistaa aiempi.

Kuvaus. Kohtaan kirjoitetaan se kysymys tai tieto, johon halutaan vastaus. Esimerkkeinä mm. Nimi, Osoite, Sähköposti tai Saako tietojani käyttää suoramarkkinointiin.

Muoto. Asetukset-välilehden Muoto-kohdassa määritellään haluttu vastausmuoto. Jos muodoksi valitaan esimerkiksi sähköposti, lomake ei hyväksy vastauskohtaan kuin sähköpostiosoitteen.

Vaadittu. Jos vastaus vaatii tiettyä muotoa (ks. edellä), valitaan kyllä. Jos määrättyä muotoa ei edellytetä, valitaan Ei.

Virheilmoitus. Kohtaan kirjoitetaan virheilmoitus, joka näkyy vastaajalle vastauskentässä, jos sisältö on väärin täytetty. Virheilmoitus voi olla esim. Tarkasta sähköposti, jos muodoksi on määritelty sähköposti.

Elementin tiedot

Lomakkeeseen valitut elementit näkyvät järjestyksessä Elementit-ikkunassa. Elementtejä voidaan muokata painamalla haluttua elementtiä, jolloin avautuu Elementin tiedot -ikkuna. Kun halutut muutokset on tehty, paina Tallenna.

Esikatselu

Esikatselu-ikkuna näyttää miten lomakkeen elementit eli eri osiot sijoittuvat ja miltä valmis lomake tulee näyttämään. Esikatselu-toiminnon avulla voit tarkastella ja tarvittaessa muokata lomaketta ennen julkaisua.