Uusi lomake

Uuden lomakkeen lisääminen verkkosivustolle aloitetaan valitsemalla painike Uusi lomake. Sivulle aukeaa Lomakkeen ominaisuudet -ikkuna, johon määritellään lomaketta koskevat tiedot.

Perustiedot

Tunniste. Kirjoitetaan lomakkeen nimi, joka näkyy ainoastaan hallintasivustolla.

Lähetys sähköpostiin.
Verkkosivustolla täytetyn lomakkeen tiedot tallentuvat aina automaattisesti järjestelmään, mutta jos tiedot halutaan tämän lisäksi myös sähköpostiin, kirjoitetaan vastaanottajan sähköpostiosoite.

Asetukset

Julkaise. Kun lomake halutaan julkaista, valitaan Kyllä. Jos lomake halutaan luoda valmiiksi, mutta sitä ei haluta heti julkaista, valitaan Ei. Lomakkeen julkaisuajankohta voidaan myös ajastaa, tällöin valitaan Ajastettuna.

Julkaisuaika. Lomakkeen julkaisuajankohta voidaan määrittää kirjoittamalla haluttu päivämäärä ja kellonaika.

Piilotusaika. Lomake voidaan ajastaa poistumaan näkyvistä kirjoittamalla haluttu päivämäärä ja kellonaika.

Lähetyksen jälkeen. Jos vastaaja halutaan lomakkeen täyttämisen ja tallentamisen jälkeen ohjata suoraan jollekin verkkosivulle, aktivoidaan Siirry sivulle -kohta ja kirjoitetaan haluttu verkko-osoite.   Verkko-osoitteeksi voidaan valita myös sivuston sisäinen linkki, tällöin painetaan painiketta Sisäinen linkki.

Näytä teksti. Kohtaan kirjoitetaan viesti, joka näkyy vastaajalle hänen täytettyään ja lähetettyään lomakkeen.