Automaattiviestit

Järjestelmään voidaan sisällyttää automaattisia viestejä, kuten salasanan tai unohtuneen salasanan lähettäminen. Käyttäjä pääsee muokkaamaan viestejä valitsemalla Viestit-osion aloitussivulla kohdan Automaattiviestit. Ikkunaan avautuvat käytettävissä olevat automaattiviestit, joita pääsee muokkaamaan valitsemalla halutun viestin ja Muokkaa. Sivulle aukeaa Viestin tiedot -ikkuna, johon kirjoitetaan tai muokataan viesti ja määritellään sitä koskevat asetukset.

Perustiedot

Tunniste. Kirjoitetaan viestin nimi eli tunniste, joka näkyy ainoastaan hallintasivustolla.

Salli lähetys.
Jos viestipohja halutaan tehdä valmiiksi, mutta sitä ei haluta heti lähettää, valitaan Ei. Kun viestin lähetys halutaan sallia, valitaan Kyllä, jolloin viesti toimitetaan noin 15 minuutin sisällä vastaanottajille.

Kieli. Valitaan lähetettävän viestin kieliversio. Alasvetovalikossa näkyvät ne kieliversiot, jotka viestistä ovat käytettävissä, ja joille viesti on käännetty. (ks. Käännökset).

Aihe. Aihekenttään kirjoitetaan lähetettävän viestin otsikko eli aihe, joka näkyy samanlaisena kaikille viestin vastaanottajille.

Tekstikenttä. Tekstikenttään kirjoitetaan haluttu viesti.

Liitä tunnistelinkki. Tunnistelinkki tarkoittaa viestin loppuun lisättävää linkkiä, joka ohjaa vastaanottajan halutulle sivustolle. Valitse Kyllä, jos haluat lisätä linkin viestin loppuun ja kohta Ei, jos et halua lisätä linkkiä.

Tallenna. Kun viesti on valmis, painetaan Tallenna. Viesti näkyy nyt Viestit-osion aloitussivulla.


Asetukset

Lähettäjän sähköpostiosoite. Kohtaan kirjoitetaan viestin lähettäjän sähköpostiosoite.

Lähettäjän nimi. Kohtaan kirjoitetaan viestin lähettäjän nimi.

Tallenna. Asetukset tallennetaan painamalla Tallenna.


Käännökset

Myös automaattiviesteistä voidaan tallentaa eri kieliversioita. Paina haluamasi viestin nimeä ja valitse avautuvan ikkunan Käännökset-välilehti, jolloin järjestelmään tallennetut käännökset näkyvät. Jos käännöksiä ei ole ja haluat lisätä uuden käännöksen, valitse Lisää uusi. Sivulle avautuu Viestikäännöksen tiedot -ikkuna, jossa määritellään käännöksen kieli, viestin aihe ja viestin sisältö eli käännös. Käännös tallennetaan painamalla Tallenna.