Uusi viesti

Uusi viesti lisätään järjestelmään valitsemalla ensin painike Lisää uusi. Sivulle aukeaa Viestin tiedot -ikkuna, johon kirjoitetaan haluttu viesti ja määritellään viestiä koskevat asetukset.

Perustiedot

Tunniste. Kirjoitetaan viestin nimi eli tunniste, joka näkyy ainoastaan hallintasivustolla.

Salli lähetys.
Jos viestipohja halutaan tehdä valmiiksi, mutta sitä ei haluta heti lähettää, valitaan Ei. Kun viestin lähetys halutaan sallia, valitaan Kyllä, jolloin viesti toimitetaan noin 15 minuutin sisällä vastaanottajille.

Kieli. Valitaan lähetettävän viestin kieliversio. Alasvetovalikossa näkyvät ne kieliversiot, jotka viestistä ovat käytettävissä, ja joille viesti on käännetty. (ks. Käännökset).

Aihe. Aihekenttään kirjoitetaan lähetettävän viestin otsikko eli aihe, joka näkyy samanlaisena kaikille viestin vastaanottajille.

Tekstikenttä. Tekstikenttään kirjoitetaan haluttu viesti.

Liitä tunnistelinkki. Tunnistelinkki tarkoittaa viestin loppuun lisättävää linkkiä, joka ohjaa vastaanottajan halutulle sivustolle. Valitse Kyllä, jos haluat lisätä linkin viestin loppuun ja kohta Ei, jos et halua lisätä linkkiä.

Tallenna. Kun viesti on valmis, painetaan Tallenna. Viesti näkyy nyt Viestit-osion aloitussivulla.


Asetukset

Lähettäjän sähköpostiosoite. Kohtaan kirjoitetaan viestin lähettäjän sähköpostiosoite.

Lähettäjän nimi. Kohtaan kirjoitetaan viestin lähettäjän nimi.

Tallenna. Asetukset tallennetaan painamalla Tallenna.