Sisällön tuottaminen

Järjestelmällä voidaan sisältöalueelle eli oranssien katkoviivojen väliselle alueelle, luoda tekstillä tavallista leipätekstiä, välitotsikoita ja pääotsikoita. Otsikot määrittelevät alla olevan leipäteksin sisältöä. Selkeä rakenne auttaa sekä lukijaa, että hakukonerobotteja ymmärtämään sivua paremmin. 

Pääotsikko on yleensä sama kuin sivun nimi eli valikossa esiintyvä otsikkotunnus. Pääotsikko kertoo mistä aiheesta kyseisellä sivulla kerrotaan. Hakukonelöydettävyyden kannalta pääotsikon suositellaan olevan sana/sanoja, joilla sivu halutaan löydettävän hakukoneiden hakuja tehdessä. Esimerkiksi keittiötarvikkeita myyvä yritys voi käyttää sivujen nimissään nimiä, kuten kokkihattu, raastin ja aterimet. 

Leipäteksin eli käytännössä tekstikappaleiden pituudet on hyvä pitää selkeän pituisina sivuston ulkoasuun nähden. Jos muokattava palsta on kapea, niin kappaleen korkeuteen on hyvä kiinnittää huomiota. Tekstikappaleissa pyritään tuomaan otsikoitu asia esille mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi. Internetin käyttäjistä on hyvä muistaa heidän olevan hyvin nopeatempoisia ja siksi tekstin on oltava nopeasti sekä helposti omaksuttavaa. 

Väliotsikot auttavat pitämään tekstikappaleiden määrää selkeänä. Jos tekstikappaleita on tulossa runsaasti, on ne hyvä jaotella pienempiin kokonaisuuksiin ja nimetä ne väliotsikoihin. Näin pääotsikolla, tekstikappaleilla ja väliotsikoilla saadaan sivustosta selkeä kokonaisuus, joka on sekä luettava että hakukoneystävällinen.