Sisällönhallinnan työkalut

Työkalut ja sivuston muokkaus

Työkalupalkki on sisällönhallintajärjestelmän väline, jonka avulla lisätään ja muokataan sivuston varsinaista sisältöä eli tekstiä ja kuvia. Työkalupalkki on käytettävissä kokonaisuudessaan Sisällönhallinta -tilassa.

Työkalupalkki on jaettu automaattisesti koko ajan näkyviin Perustyökaluihin ja Lisätyökaluihin. Perustyökalut näkyvät Työkalut-valikossa koko ajan, Lisätyökalut saa näkyviin additools-painikkeella.


Työkalupalkin siirtäminen

Työkalut-palkkia voi siirtää sopivampaan kohtaan. Siirto tapahtuu osoittamalla hiirellä työkalupalkin oranssia Työkalut-aluetta, jolloin kursori muuttuu nelisuuntaiseksi nuoleksi. Hiiren osoittimen ollessa Työkalut-alueella, aktivoidaan siirto painamalla hiiren vasen painike pohjaan. Siirrä Työkalut-palkki haluamaasi kohtaan, pitäen hiiren vasenta painiketta pohjassa. Työkalupalkin siirto lopetetaan vapauttamalla hiiren vasen painike.

 

Huomioitavaa sivustoa muokatessa

Tiedostopankki. Kaikki järjestelmässä käytettävät tiedostot sijoitetaan Tiedostopankkiin.

Enter-painike. Enter on 'nuoli alas ja vasemmalle' -painike näppäimistön kirjainosan oikeassa reunassa. Järjestelmässä enter-painike tekee kappaleenvaihdon, ei pelkkää rivinvaihtoa. Pelkkä rivinvaihto onnistuu näppäinyhdistelmällä Shift + Enter, samalla tavalla kuin useimmissa tekstinkäsittelyohjelmissa.

Sarkainpainike. Sarkain- eli tabulaattori-painike ei sisennä tekstiä, vaan sisennys tehdään Työkalut valikon sisennystoiminnolla inindent.