Uuden sivun ja linkin luominen

Uuden sivun luominen

Uutta sivua luotaessa valitaan ensin taso, jonka alle sivu tehdään. Tason valinta tapahtuu klikkaamalla Sivuhallinnassa vasemmalla olevassa hakemistossa sitä tasoa, jonka alapuolelle sivu halutaan. Uusi sivu luodaan Web-valintaikkunan alareunassa olevasta Uusi-valikosta ja valikossa näkyy joko Uusi pääsivu tai Uusi alasivu riippuen siitä, minkä tasoista sivua ollaan luomassa.

  • Jos tehdään Pääsivu, valitaan ylätasoksi sivuston otsikkotaso (sivuston nimi)
  • Jos tehdään Alasivu, valitaan ylätasoksi se sivu, jolle alasivu halutaan tehdä


Uuden linkin luominen

Hakemistoon voidaan luoda linkkejä sivuston toisiin sivuihin ja ulkopuolisiin sivustoihin. Linkit näkyvät hakemistorakenteessa samoin kuin sivutkin, mutta ne esitetään kursiivilla eli vinolla tekstillä.

Uusi linkki luodaan Web-valintaikkunan alareunassa olevasta Uusi-valikosta valitsemalla kohta Uusi linkki. Linkkiteksti-kohtaan kirjoitetaan teksti, jonka halutaan näkyvän valikossa. Osoite-kohtaan kirjoitetaan linkitettävän sivun koko osoite. Sivuston sisäinen linkki tehdään valitsemalla painike Sisäinen linkki ja etsimällä esiin tulevasta hakemistorakenteesta linkitettävä sivu. Ikkuna-kohdassa voidaan valita aukeaako linkki samaan vai uuteen selainikkunaan.