Sivujen käyttöoikeudet


Käyttöoikeudet-välilehdellä määritellään sivustolle käyttöoikeuksia eli se, ketkä sivustoa pääsevät katsomaan ja käsittelemään. Oikeudet annetaan niille ryhmille ja ryhmiin kuuluville käyttäjille, jotka on luotu Sivuston hallinnassa Ryhmät-kohdassa. 


Ryhmä
. Ryhmä-laatikossa näkyy listattuna ne ryhmät, jotka on luotu Sivuston hallinnassa Ryhmät-kohdassa. Valitsemalla halutun ryhmän, tulee näkyviin listaus toiminnoista, joita ryhmällä on mahdollisuus Sivuhallinnassa tehdä. Käyttöoikeudet määritellään rastittamalla listasta halutut kohdat ja tallentamalla tehdyt muutokset klikkaamalla Tallenna-painiketta.

Ryhmien luominen ja poisto. Huomaa, että ryhmien luominen ja poisto sekä käyttäjien lisääminen ja poistaminen tehdään Sivuston hallinnassa. Käyttöoikeudet-osiossa annetaan ainoastaan käyttöoikeuksia ja mm. alareunan Poista-painike liittyy sivujen poistoon, ei ryhmien poistoon.

Oikeudet

Oikeudet-kohdassa valitaan mitä oikeuksia käyttäjäryhmälle annetaan. Joihinkin oikeuksiin on sidottu muita oikeuksia. Esimerkiksi poisto-oikeuteen liittyy automaattisesti katselu- ja käyttöoikeus ja sisällön muokkausoikeus.

Katselu ja käyttö. Käyttäjät saavat katsella sivustoa.

Sisällön muokkaus. Tämän oikeuden omaavan ryhmän jäsenet pääsevät muokkaamaan ja lisäämään sivustolle materiaalia, kuten tekstiä ja kuvia (ks. Sisällönhallinta).

Käyttöoikeuksien hallinta. Tämän oikeuden omaavan ryhmän jäsenet pääsevät määrittelemään käyttöoikeuksia.

Suojausten hallinta. Tämän oikeuden omaavan ryhmän jäsenet saavat määritellä sivustolle salasanan (ks. Suojaukset).

Julkaisu. Tämän oikeuden omaavan ryhmän jäsenet saavat julkaista sivuston (ks. Näkyvyys).

Ulkoasun valinta. Tämän oikeuden omaavan ryhmän jäsenet pääsevät tekemään valintoja liittyen sivuston ulkoasuun.

Bannerin valinta. Tämän oikeuden omaavan ryhmän jäsenet pääsevät tekemään valintoja liittyen sivuston bannereihin.

Alatasojen lisääminen. Tämän oikeuden omaavan ryhmän jäsenet voivat lisätä pääsivuille alasivuja (ks. Uuden sivun ja linkin luominen).

Linkkien järjestäminen. Tämän oikeuden omaavan ryhmän jäsenillä on oikeus järjestellä sivuston navigaatiossa olevia linkkejä (ks. Uuden sivun ja linkin luominen).

Poisto. Tämän oikeuden omaavan ryhmän jäsenet voivat poistaa sivustolta materiaalia ja osia.

Täydet oikeudet. Tämän valitsemalla annetaan ryhmälle kaikki yllä mainitut oikeudet.

 

Huomioitavaa oikeuksien antamisessa

Oikeuksien antamisessa tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Alasivujen muokkaus ja pääsivun oikeudet. Jos ryhmälle annetaan oikeus muokata jotain alasivua, tulee ryhmälle antaa myös katselu- ja käyttöoikeus kyseisen alasivun pääsivuille. Muuten ryhmään kuuluvat käyttäjät eivät pääse katsomaan tekemiään muutoksia.
  • Oikeuksia on jonkin verran jo itse ohjelmassa sidottu toisiinsa. Esimerkiksi poisto-oikeutta varten annetaan automaattisesti myös katselu- ja käyttöoikeus ja muokkausoikeus (ei ole järkevää, että käyttäjällä on oikeus poistaa sivu, jota hän ei pääse katselemaan tai muuttamaan).
  • Periytyvyys. Pääsivuille annetut oikeudet koskevat automaattisesti myös pääsivun alasivuja, ellei oikeuksia erikseen rajoiteta alasivuilla. Oikeudet periytyvät alaspäin niin kauan, kunnes toisin määrätään.

Huom! Käyttöoikeudet kannattaa määritellä ryhmälle myös Tiedostopankissa. Avaa Tiedostopankki Menu-alasvetovalikosta ja valitse Kansio-painike ja edelleen Ominaisuudet. Tämän jälkeen valitse avautuvan ikkunan välilehti Käyttöoikeudet ja rastita halutut vaihtoehdot (esim. täydet oikeudet).