Perustyökalut

cut

Leikkaa. Leikkaa-työkalulla voidaan siirtää valittu sisältö paikasta toiseen.

Toiminta: Valitse hiirellä siirrettävä sisältö. Valitse työkalupalkista Leikkaa-työkalu. Aktivoi hiirellä kohta, johon sisältö siirretään. Valitse Työkalupalkista Liitä-työkalu.

copy

Kopioi. Kopioi-työkalulla voidaan monistaa valittu sisältö paikasta toiseen.

Toiminta: Aktivoi hiirellä kopioitava sisältö. Valitse Työkalupalkista Kopioi-työkalu. Valitse hiirellä kohta, mihin haluat kopioidun sisällön tulevan. Valitse Työkalupalkista Liitä-työkalu.

Liitä-työkalu

Liitä poistamatta muotoilua-työkaluLiitä. Liitä-työkalulla voidaan liittää valittuun kohtaan joko leikattu tai kopioitu tekstisisältö ilman muotoiluja.

Toiminta: Aktivoi hiirellä kohta, mihin haluat liittää sisältöä. Valitse työkalupalkista Liitä-työkalu.

Huom! Liitä-työkalun toiminta edellyttää Leikkaa tai Kopioi-työkalujen käyttöä. Liitä-painikkeen lisäksi näppäinyhdistelmä Ctrl+V tuo Liitettävä sisältö -ikkunan näkyviin.

Liitä poistamatta muotoilua. Lisätyökalujen Liitä poistamatta muotoilua-työkalulla voidaan liittää valittuun kohtaan joko leikattu tai kopioitu tekstisisältö poistamatta muotoiluja.

Toiminta: Aktivoi hiirellä kohta, mihin haluat liittää sisältöä. Valitse työkalupalkin lisätyökaluista Liitä poistamatta muotoiluja -työkalu.

undo

Kumoa muutokset. Kumoa muutokset -työkalulla voidaan peruuttaa tehty toiminto.

Toiminta: Valitse työkalupalkista Kumoa muutokset -työkalu.

redo

Tee uudelleen. Tee uudelleen -työkalulla voidaan tehdä uudelleen Kumoa muutokset -työkalulla peruutettu muutos.

Toiminta: Valitse työkalupalkista Tee uudelleen -työkalu.

bold

Lihavoi. Lihavoi-työkalulla tekstiä voidaan muuttaa lihavoiduksi.

Toiminta: Aktivoi hiirellä teksti, joka muotoillaan lihavoiduksi. Valitse työkalupalkista Lihavoi-työkalu. Lihavointi voidaan poistaa aktivoimalla hiirellä lihavoitu teksti ja valitsemalla uudelleen Lihavoi-työkalu.

italic

Kursivoi. Kursivoi-työkalulla tekstiä voidaan muuttaa kursivoiduksi.

Toiminta: Aktivoi hiirellä teksti, joka muotoillaan kursivoiduksi. Valitse työkalupalkista Kursivoi-työkalu. Kursivointi voidaan poistaa aktivoimalla hiirellä kursivoitu teksti ja valitsemalla uudelleen Kursivoi-työkalu.

underline

Alleviivattu. Alleviivaus-työkalulla tekstiä voidaan muuttaa alleviivatuksi.

Toiminta: Aktivoi hiirellä teksti, joka muotoillaan alleviivatuksi. Valitse työkalupalkista Alleviivaus-työkalu. Alleviivaus voidaan poistaa aktivoimalla hiirellä alleviivattu teksti ja valitsemalla uudelleen Alleviivaus-työkalu.

numlist

Numeroitu listaus. Numeroitu listaus -työkalulla voidaan luoda listauksia, jotka ovat numeroitu 1., 2., 3. jne.

Toiminta: Aktivoi hiirellä kohta, johon listaus luodaan. Valitse työkalupalkista Numeroitu listaus -työkalu. Hiirellä aktivoituun kohtaan ilmestyy numero 1. Kirjoita numeron perään sisältö ja paina näppäimistön enter-painiketta. Seuraavalle riville ilmestyy numero 2. Mikäli haluat lopettaa listauksen paina kahdesti peräkkäin näppäimistön enter-painiketta. Listaus voidaan poistaa aktivoimalla hiirellä listaus ja valitsemalla uudelleen Numeroitu listaus -työkalu työkalupalkista.

bullist

Luettelomerkitty listaus. Luettelomerkitty listaus -työkalulla voidaan luoda listauksia, jotka on eritelty luettelomerkein.

Toiminta: Aktivoi hiirellä kohta, johon listaus luodaan. Valitse työkalupalkista Luettelomerkitty listaus -työkalu. Hiirellä aktivoituun kohtaan ilmestyy numero luettelomerkki. Kirjoita luettelomerkin perään sisältö ja paina näppäimistön enter-painiketta. Seuraavalle riville ilmestyy uusi luettelomerkki. Mikäli haluat lopettaa listauksen paina kahdesti peräkkäin näppäimistön enter-painiketta. Listaus voidaan poistaa aktivoimalla hiirellä listaus ja valitsemalla uudelleen Luettelomerkitty listaus -työkalu työkalupalkista.

left

Tasaa vasemmalle. Tasaa vasemmalle -työkalulla sisältö voidaan tasata vasemmalle.

Toiminta: Aktivoi hiirellä teksti, joka tasataan vasemmalle. Valitse työkalupalkista Tasaa vasemmalle -työkalu.

center

Keskitä. Keskitä -työkalulla sisältö voidaan keskittää.

Toiminta: Aktivoi hiirellä teksti, joka keskitetään. Valitse työkalupalkista Keskitä -työkalu.

right

Tasaa oikealle. Tasaa oikealle -työkalulla sisältö voidaan tasata oikealle.

Toiminta: Aktivoi hiirellä teksti, joka tasataan oikealle. Valitse työkalupalkista Tasaa oikealle -työkalu.

deindent

Vähennä sisennystä. Vähennä sisennystä -työkalulla voidaan sisällön sisennystä vähentää.

Toiminta: Aktivoi hiirellä sisältö, jonka sisennystä vähennetään. Valitse työkalupalkista Vähennä sisennystä -työkalu.

Huom! Vähennä sisennystä -työkalua ei voida käyttää ennen kuin on käytetty Suurenna sisennystä -työkalua.

inindent

Suurenna sisennystä. Suurenna sisennystä -työkalulla voidaan sisällön sisennystä suurentaa.

Toiminta: Aktivoi hiirellä sisältö, jonka sisennystä suurennetaan. Valitse työkalupalkista Suurenna sisennystä -työkalu.

additools

Näytä lisätyökalut. Näytä lisätyökalut -työkalulla voidaan työkalupalkkiin avata lisää toimintopainikkeita.

Toiminta: Valitse hiirellä Näytä lisätyökalut -painike. Työkalupalkkiin ilmestyy lisäpainikkeita. Tutustu tarkemmin Lisätyökalujen toimintaan.

tabletools

Näytä taulukkotyökalut. Näytä taulukkotyökalut -työkalulla voidaan työkalupalkkiin avata lisää taulukkotoimintopainikkeita.

Toiminta: Valitse hiirellä Näytä taulukkotyökalut -painike. Työkalupalkkiin ilmestyy lisäpainikkeita. Tutustu tarkemmin Taulukkotyökalun toimintaan.

forecolor

Vaihda tekstin väriä. Vaihda tekstin väriä -työkalulla voidaan vaihtaa tekstin väriä.

Toiminta: Aktivoi hiirellä teksti, jonka väriä muutetaan. Valitse Vaihda tekstin väriä -työkalu. Valitse värikartasta hiirellä haluttu väri tai anna värikoodi. Valitse hiirellä Hyväksy-painike.

Huom! Työkalun avulla voit esikatsella sisältöä mustalla tai valkoisella taustalla ja varmistaa näin värien toimivuuden sivustolla.

link

Hyperlinkki. Hyperlinkki-työkalulla voidaan sisältöön luoda linkkejä.

Tutustu tarkemmin Hyperlinkki-työkalun toimintaan.

image

Kuva. Kuva-työkalulla voidaan sisältöön lisätä kuvia.

Tutustu tarkemmin Kuva-työkalun toimintaan.

titletool
 

Otsikko. Otsikko-työkalulla voidaan tekstiin luoda pääotsikoita, väliotsikoita tai muotoilla tekstiä leipätekstiksi.

Toiminta: Aktivoi hiirellä teksti, jota muotoillaan. Valitse työkalupalkin Otsikko-työkalusta haluttu tekstimuotoilu. Otsikkotekstin tulee olla omassa kappaleessan, jotta muotoilu onnistuisi. Tämä tarkoittaa, että otsikon kirjoittamisen jälkeen tulee tehdä kappaleenvaihto enter-painikkeella ennen otsikon muotoilua.

hline

Vaakaviiva. Vaakaviiva-toiminnolla voidaan tehdä internetsivulle tekstipalstan levyisen vaakaviiva. 

Toiminta: Kursori viedään siihen kohtaan sivustoa tai taulukkoa, johon viiva halutaan lisätä ja klikataan Vaakaviiva-painiketta.

anchor

Ankkuri. Ankkuri-työkalun toiminta liittyy Linkkityökalun Kirjanmerkki-toimintoon. Ankkurilla luodaan sivuston sisäinen kohta, johon Kirjanmerkillä tehdään linkki.