Taulukkotyökalut

Taulukkotyökaluihin pääsee valitsemalla Työkalupalkista Näytä taulukkotyökalut tabletools  -painikkeen.

Taulukko on ruudukko, joka koostuu riveistä ja sarakkeista. Yksittäistä ruutua kutsutaan soluksi. Taulukkoja käytetään sisällön osien tarkkaan asemointiin. Taulukoita voidaan käyttää reunattomina, jolloin taulukolla helpotetaan sisällön asemointia, mutta taulukon reunaviivat eivät näy sivujen käyttäjille. Taulukko voi olla joko sisällön määrän mukaan skaalautuva tai tiettyyn kokoon asetettu.

table_cell table_col table_row

Huom! Taulukot havainnollistetaan sisällönhallintajärjestelmässä katkoviivalla.


Taulukkotyökalun toiminnot

table_create

Lisää taulukko. Lisää taulukko -työkalulla voidaan luoda uusia taulukoita.

Toiminta: Aktivoi hiirellä kohta, johon taulukko luodaan. Valitse työkalupalkista Lisää taulukko -työkalu. Anna taulukolle ominaisuudet ja valitse Hyväksy-painike.

Huom! Lisää taulukko -työkalun avulla voidaan myös määritellä jo tehdyn taulukon ominaisuuksia. Aktivoi taulukko ja paina Lisää taulukko -painiketta, jonka jälkeen Ominaisuudet-ikkuna avautuu.

table_addrowabove

Lisää rivi alapuolelle. Lisää rivi alapuolelle -työkalulla voidaan luoda uusia rivejä taulukkoon.

Toiminta: Aktivoi hiirellä taulukon solu, jonka alle luodaan uusi rivi. Valitse työkalupalkista Lisää rivi alapuolelle -työkalu.

table_addrowbelow

Lisää rivi yläpuolelle -työkalulla voidaan luoda uusia rivejä taulukkoon.

Toiminta: Aktivoi hiirellä taulukon solu, jonka alle luodaan uusi rivi. Valitse työkalupalkista Lisää rivi yläpuolelle -työkalu.

table_addcolleft

Lisää sarake vasemmalle. Lisää sarake vasemmalle -työkalulla voidaan lisätä uusia sarakkeita taulukkoon.

Toiminta: Aktivoi hiirellä taulukon solu, jonka vasemmalle puolelle sarake lisätään. Valitse työkalupalkista Lisää sarake vasemmalle -työkalu.

table_addcolright

Lisää sarake oikealle. Lisää sarake oikealle -työkalulla voidaan lisätä uusia sarakkeita taulukkoon.

Toiminta: Aktivoi hiirellä taulukon solu, jonka oikealle puolelle sarake lisätään. Valitse työkalupalkista Lisää sarake oikealle -työkalu.

table_removerow

Poista rivi. Poista rivi -työkalulla voidaan poistaa rivejä taulukosta.

Toiminta: Aktivoi hiirellä taulukon solu, jonka rivi poistetaan. Valitse työkalupalkista Poista rivi -työkalu.

table_removecol

Poista sarake. Poista sarake -työkalulla voidaan poistaa sarakkeita taulukosta.

Toiminta: Aktivoi hiirellä taulukon solu, jonka sarake poistetaan. Valitse työkalupalkista Poista sarake -työkalu.

table_cellprop

Solun ominaisuudet. Solun ominaisuudet -työkalulla voidaan muuttaa solun ominaisuuksia.

Toiminta: Aktivoi hiirellä taulukon solu, jonka ominaisuuksia muutetaan. Valitse työkalupalkista Solun ominaisuudet -työkalu.

Huom! Työkalun avulla voit esikatsella solun taustaväriä mustalla tai valkoisella tekstillä ja varmistaa näin värin toimivuuden ja tekstin näkyvyyden sivustolla.