Kuvatyökalu

Kuvatyökalulla lisätään kuvia sisältöön. Kuvatyökalun avulla pääsee myös kuvien muokkaustilaan.

 

Uuden kuvan lisääminen

Siirrä kursori kohtaan, mihin haluat lisätä kuvan. Valitse Työkalupalkista Kuvatyökalu image ja valitse haluttu kuva hakemistosta. Muihin hakemistokansioihin päästään kuvanvalintaikkunan vasemmalla puolella olevan Tiedostopankin avulla. Jos kuvaa ei haluta muokata, vaan se lisätään sellaisenaan sivulle, valitaan alhaalta Tiedosto-valikosta Valitse. Avautuneessa ponnahdusikkunassa tehdään muutamia valintoja kuvan asettelusta sivulle. Kuvan voi valita myös kaksoisklikkaamalla sitä. 

 

Sijoitus. Tällä valinnalla määrätään sijoitetaanko kuva alueen vasempaan reunaan, keskelle vai oikeaan reunaan. Määrittelyn voi jättää myös tekemättä valitsemalla Ei määritelty, jolloin kuva tasataan oletusarvoisesti vasempaan reunaan.

Vaakamarginaali. Tähän kohtaan kirjoitettavalla lukuarvolla voidaan määritellä paljonko alueen reunan ja kuvan reunan väliin jää tyhjää tilaa.

Jos kuva on Sijoitus-kohdassa tasattu vasemmalle tai sijoitusta ei ole määritelty, tulee tyhjä tila alueen vasemman reunan ja kuvan vasemman reunan väliin.

Jos kuva on Sijoitus-kohdassa tasattu oikealle, tulee tyhjä tila alueen oikean reunan ja kuvan oikean reunan väliin.

Pystymarginaali. Tähän kohtaan kirjoitettavalla lukuarvolla voidaan määritellä paljonko kuvaa ympäröivän tekstin ja kuvan reunan väliin jää tyhjää tilaa kuvan ylä- ja alapuolelle.

Huomaa! Sopivaa kuvan sijoittelua sivulle voi hakea testaamalla eri lukuarvoja, koska asetuksia on helppo muuttaa valitsemalla kuva aktiiviseksi sivustolla ja klikkaamalla uudelleen Kuvatyökalua. Kuvan muokkausvaiheessa kuvan sijoittelua voi tarkastella Käytä-painikkeen avulla, ilman että ikkunaa tarvitsee sulkea.

Vaihtoehtoinen teksti. Tähän kirjoitetaan kuvalle sopiva lyhyehkö kuvaus. Kuvaus tulee näkyviin sivulle, jos kuvaa ei jostain syystä voida näyttää. Teksti myös kertoo kuvan sisällöstä siinä tapauksessa, jos sivustoa luetaan näkörajoitteisten ihmisten tekstinlukulaitteiden avulla.

Tehdyt valinnat vahvistetaan Hyväksy-painikkeella.

 

Kuvankäsittely

Sisällönhallintajärjestelmän kuvankäsittelysovelluksessa kuvaa voi zoomata, rajata, skaalata ja kääntää. Kuvankäsittelyyn pääsee valitsemalla käsiteltävän kuvan ja valitsemalla Tiedosto > Kuvankäsittely. Kuva aukeaa kuvankäsittelyohjelmassa, jonka oikeassa reunassa on kuvan muokkaukseen tarkoitetut välineet.

Huomaa! Jos kuvan koko on alle 40x40 pikseliä, sitä ei voi avata kuvankäsittelyssä.

Zoomaus. Kuvia voi zoomata isommaksi tai pienemmäksi. Zoomauspalkin tumma väri kertoo alueen, jolla kuvaa voi zoomata. Zoomaus tapahtuu vetämällä palkin yläpuolella olevaa nuolta oikealle (kuva suurenee) tai vasemmalle (kuva pienenee).

Jos zoomauspalkki on kokonaan vaaleanharmaa ja zoomausnuolta ei voi liikuttaa, kuva on liian pieni zoomattavaksi. Pienien kuvien zoomaus on estetty siksi, että kuvista tulisi suurennettuna rakeisia ja epäselviä.

Rajaus. Rajaus-työkalulla voidaan rajata kuvaa. Työkalun saa käyttöön klikkaamalla kohtaa crop show, jolloin kuvan kaikkiin kulmiin ilmestyy pienet neliöt. Kuva-aluetta saa rajattua viemällä hiiren kursorin kulmassa olevan neliön päälle ja yhtäaikaisesti painamalla hiiren vasenta painiketta ja liikuttamalla hiirtä sivuille ja ylös/alas. Pois rajautuva alue näkyy reunoilla muuta kuvaa tummempana. Kun kuva-alue on sopiva, klikataan Rajaa-painiketta, jolloin ylimääräiset alueet katoavat. Rajauksen sisäpuolelle jäävää aluetta voi liikuttaa viemällä kursorin alueelle ja liikuttamalla sitä hiirellä.

Skaalaus. Skaalauksella voidaan muuttaa kuvan kokoa. Koon muuttaminen tapahtuu aina suhteellisesti, eli kuvalle annetaan joko leveys tai korkeus, jolloin järjestelmä muuttaa toista mittaa siten, että kuvasuhde säilyy samana. Jos molempia lukuja muutetaan, järjestelmä tekee kokomuutoksen jälkimmäisenä kirjoitetun luvun mukaan ja muuttaa ensimmäistä lukua, jotta kuvasuhde säilyy.

w-kenttään tulee kuvan leveys ja h-kenttään korkeus. Syötä vain toinen luvuista ja paina Skaalaa.

Kääntäminen. Kuvaa voi kääntää vastapäivään rotateccw-painikkella tai myötäpäivään rotatecw-painikkeella.

Peruuta. Peruuta-painike sulkee Kuvankäsittely-ikkunan. Mitään tehtyjä muutoksia ei tallenneta.

Kumoa muutokset. Tällä toiminnolla voidaan perua tehdyt muutokset yksi kerrallaan.

Tallenna. Tallenna-toiminto tallentaa kuvan. Kuva tallentuu automaattisesti kopioksi alkuperäisestä. Tiedostonimeksi tulee tiedoston Nimi (copy). Alkuperäinen kuva säilyy ennallaan ja se jää tallennettuna Tiedosto-kansioon.