Linkkityökalu

Linkkityökalu on Työkalupalkin Hyperlinkkilink -kuvake . Linkkityökalulla luodaan linkkejä sivuston sisäisille sivuille, muiden sivustojen sivuille, sähköposteihin ja liitetiedostoihin.

 

Linkin lisääminen

Valitaan teksti, josta linkki halutaan tehdä. Teksti valitaan pitämällä hiiren vasenta painiketta pohjassa ja vetämällä hiirellä linkitettävän tekstin yli, jolloin tekstin tausta muuttuu siniseksi. Tämän jälkeen klikataan Hyperlinkki-työkalua.

Osoite. Jos halutaan tehdä sivuston ulkopuolelle vievä linkki, kirjoitetaan Osoite-kenttään sivun osoite ja painetaan Hyväksy.

Sähköpostilinkki tehdään kirjoittamalla Osoite-kenttään sähköpostiosoite (sähköpostiosoite on muotoa joku@jossain.fi). Sivustolle luotua linkkiä klikkaamalla voidaan lähettää sähköpostia kyseiseen osoitteeseen. Sähköpostin lähetyksessä käytetään käyttäjän tietokoneelle määriteltyä oletussähköpostiohjelmaa (esimerkiksi Outlook Express, Mozilla Thunderbird jne.).

Sisäinen linkki. Sivuston sisäinen linkki tehdään valitsemalla painike Sisäinen linkki ja valitsemalla sivu, joka halutaan linkittää. Huomaa, että vain julkaistut sivut ovat valittavissa.

Tiedostopankki. Liitetiedosto linkitetään valitsemalla kohta Tiedostopankki ja hakemalla haluttu tiedosto. Tarkemmat ohjeet Tiedostopankin käytöstä löytyvät täältä.

Avataan. Avataan-kohdassa voidaan valita halutaanko linkin avautuvan samaan selainikkunaan vai uuteen ikkunaan.

 

Linkin tekeminen kuvasta

Www-sivuille lisätystä kuvasta voidaan tehdä linkki, jolloin kuvaa klikkaamalla avautuu linkitetty kohde (www-sivu, sähköposti, liitetiedosto).

Linkki tehdään samaan tapaan kuin tekstilinkki. Ensin lisätään kuva sivulle ja klikataan se aktiiviseksi. Tämän jälkeen valitaan linkkityökalu. Sen jälkeen kirjoitetaan linkki ja valitaan se avautumaan joko samaan tai uuteen selainikkunaan (kts. edellä kohta Linkin lisääminen).

 

Kirjanmerkki

Kirjanmerkki eli ankkuri on toiminto, jolla voidaan tehdä linkki samalle sivulle. Kirjanmerkki on kätevä esimerkiksi tilanteessa, jossa internetsivun yläreunassa on sivun sisällysluettelo ja sisällysluettelosta tehdään linkit alemmille sivuille/alempana olevaan sisältöön.

Kirjanmerkki koostuu kahdesta osasta: Ankkurista ja siihen viittaavasta Kirjanmerkki-osoitteesta. Ankkuri tehdään Lisätyökalujen Ankkuri-toiminnolla ja linkki Ankkuriin tehdään Kirjanmerkki-toiminnolla. Jotta Kirjanmerkkiä voidaan käyttää, pitää Ankkuri olla ensin tehtynä.

Ankkuri. Valitaan ensin sivustolta tekstipätkä, johon linkin halutaan viittaavan (eli esimerkiksi sivustolla olevan tekstikappaleen otsikko). Sitten valitaan Työkaluvalikosta Lisätyökalut ja sieltä Ankkuri anchor. Osoite-kohtaan kirjoitetaan jokin kuvaava nimi. Osoite-kohdan teksti ei näy sivustolla. Ankkuri luodaan Hyväksy-painikkeella. Ankkuroitu teksti tulee näkyviin alleviivattuna.

Kirjanmerkki. Valitaan ensin sivustolta tekstipätkä, josta halutaan tehdä linkki Ankkuriin (esimerkiksi otsake sisällysluettelosta). Sitten valitaan Hyperlinkki-työkalu ja sieltä Kirjanmerkki, josta avautuu lista kaikista sivustolle tehdyistä ankkureista. Näistä valitaan se, johon linkin halutaan viittaavan.

Huomaa! Kirjanmerkki voidaan tehdä myös sivuston toiselle sivulle. Kirjanmerkki tehdään tavallisen kirjanmerkin tapaan. Sivustolta maalataan haluttu linkkiteksti, jonka jälkeen painetaan Hyperlinkki-painiketta työkaluvalikosta. Valitaan kirjanmerkki ja painetaan Valitse Kirjanmerkki toiselta sivulta -kohtaa. Tämän jälkeen valitaan tehty kirjanmerkki ja painetaan Hyväksy-painiketta.

Linkin muokkaaminen

Linkkityökalulla voidaan muokata sekä sivustolla näkyvää linkitettyä tekstiä että itse linkkiä. Linkkiteksti maalataan siniseksi, valitaan Hyperlinkki-työkalu ja tehdään halutut muutokset.

Linkkitekstiä, eli sivustolla näkyvää linkitettyä sanaa, voidaan muokata myös muuttamalla tekstiä suoraan. Huomaa että askelpalautinta painamalla (backspace, nuoli enterin yläpuolella) linkitys katoaa.

Kuvasta avautuvaa linkkiä muokatessa käytetään Hyperlinkki-työkalua samaan tapaan kuin tekstilinkkejä muokatessakin, mutta jos kuva halutaan vaihtaa toiseksi, pitää hakea uusi kuva Kuva-työkalun avulla ja linkittää se. 

 

Linkin poistaminen

Poista linkki. Maalataan linkkiteksti siniseksi (tai klikataan kuva aktiiviseksi), valitaan Hyperlinkki-työkalu ja kohta Poista linkki.

Linkin saa poistettua myös painamalla askelpalautinta (backspace, nuoli enter-painikkeen yläpuolella) linkitetyn sanan lopussa tai kuvan oikeassa alareunassa, jolloin ensimmäisellä backspace-painalluksella katoaa vain linkitys, ei kuva tai yhtään kirjainta sanasta.

Huomaa, että linkin poistaminen poistaa vain linkityksen, ei itse tekstiä tai kuvaa. Delete-painikkeella saa poistettua kerralla sekä linkityksen että linkitetyn kohteen (tekstin tai kuvan).